Cyhoeddiad

Annwyl gwsmeriaid,

Sylw os gwelwch yn dda!

Yn ddiweddar, rydym wedi derbyn cynorthwyydd brys gan un o'n cwsmeriaid Rwmania, y sefyllfa yw eu bod wedi gosod nifer o orchmynion i un ffatri ddodrefn pren o Tsieina, ar y dechrau, mae popeth yn mynd yn dda.Ond yn anffodus, nawr maen nhw wedi colli cysylltiad ers mwy na 6 mis.Ni ellir cyrraedd unrhyw un o'r ffatri honno waeth beth fo'r gwerthiant hyd yn oed y Prif Swyddog Gweithredol ac yn olaf maent yn troi atom ni am help, ar ôl gwirio, canfuom fod y ffatri hon yn mynd trwy sefyllfa wael iawn ac efallai hyd yn oed yn torri i lawr yn barod.

Rydym am atgoffa ein holl gwsmeriaid, sawl blwyddyn ddiwethaf, mae Tsieina yn dod yn fwy a mwy llym gyda'r materion diogelu'r amgylchedd, ni all rhai ffatrïoedd basio'r safon amgylcheddol, ynghyd ag effaith Covid-19, prin y gallant fynd trwy hyn. anhawster a gorfod cau'r ffatri.

Rydym ni, Notting Hill Furniture, yn ddatblygiad sefydlog, diogel a chynaliadwy o fentrau.Rydyn ni yma i sicrhau y gallwn ni ddarparu nwyddau o ansawdd da i chi ar amser.Gallwch ymweld â ni trwy ein gwefan, hyd yn oed gallwch ymweld â'n ffatri a'n hystafell arddangos trwy fideo ar-lein i roi gwybod i chi am gryfder ein ffatri.Croeso cynnes i holi a oes angen, byddwn yn gwneud ein gorau i roi cydweithrediad dymunol iawn i chi.

Dodrefn Notting Hill

Medi 26, 2022

1b779206

Amser post: Medi-26-2022
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • ins